Sumbangan Astronomi kepada Masyarakat Dahulu dan Sekarang

Aug 4, 2010 by: zen non

Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim


Astronomi dan masyarakat ialah dua perkataan dengan makna yang luas nian. Astronomi ialah kajian dan pemerhatian kita terhadap jasad-jasad angkasa dan hubungkait mereka kepada kita di atas Bumi ini. Masyarakat pula bererti sekumpulan manusia yang hidup di suatu tempat dan saling berinteraksi di antara satu sama lain. Secara asas, begitulah makna ringkas kedua-dua perkataan tersebut.
Alkisah astronomi moden bermula dengan Almagest.1 Almagest bermakna sebuah karya agung. Mathematike Syntaxis ialah nama asal buku ini yang ditulis dalam bahasa Yunani. Di dalam buku ini terkumpullah terjemahan carta-carta bintang, teks-teks trigonometri, perihal tentang bulan, matahari dan planet-planet yang dikaji oleh sarjana-sarjana Yunani selama lima ratus tahun. Buku ini ialah almanak astronomi orang Yunani yang disusun dan ditulis sebanyak tiga belas jilid oleh Ptolemy2 (100-170 AD) di kota Alexandria, Mesir pada pertengahan abad ke-2 Masihi. Pada masa itu, kota Alexandria adalah di bawah pemerintahan orang Rom. Selepas pemergian Ptolemy, karya-karya sarjana geografi dan astronomi ini telah dibawa ke pusat pemerintahan Empayar Rom  Byzantine di kota Konstantaniah. 

Apabila orang-orang Rom terkenal dengan kecekapan memerintah, orang Yunani pula dikenali dunia dengan melahirkan ahli akademik yang bijak-bijak.3 Di dalam bidang astronomi, orang Yunani mempunyai sarjana-sarjana yang hebat seperti Thales (629-555 SM), Aristotle (384-322 SM), Aritarchus (310-230 SM), Erasthoneses (273-195 SM) dan Hipparchus (194-120 SM). Bagaimanapun, pada abad ke-2 Sebelum Masihi Empayar Yunani telah ditakluk oleh orang-orang Rom.4 Arakian berkuburlah perkembangan ilmu sains, matematik dan falsafah Yunani Purba. Walaupun orang-orang Rom ada menyimpan kitab-kitab Yunani, namun tidak semua pengetahuan Yunani dipraktikkan oleh mereka. Selepas itu, Empayar Rom Byzantine mengalami serangan demi serangan musuh yang ramai menyebabkan kejatuhan5 empayar yang besar itu pada abad ke-5 Masihi.

Tujuh ratus tahun buku Mathematike Syntaxis Ptolemy itu tersimpan membekukan ilmu falak masyarakat kuno.  Pada abad ke-9 Masihi, seorang khalifah daripada Empayar Islam Abbasiyah bernama Khalifah Al Ma’mun bin Harun Ar-rasyid membina sebuah perpustakaan yang besar di kota Baghdad yang dinamakan Baitul Hikmah6 pada tahun 830 Masihi. Beliau telah mengumpulkan manuskrip-manuskrip kuno termasuklah buku Mathematika Syntaxis yang diperolehinya daripada pemerintah Rom di dalam perpustakaan itu.  Seterusnya, beliau melantik seorang sarjana Arab yang mengetahui bahasa Yunani dan Suryani bernama Hunayn bin Ishaq untuk mengepalai projek penterjemahan tulisan-tulisan kuno tersebut.  Maka, tidak lama selepas itu lahirlah Almagest, sebuah buku yang telah membuka minat sarjana-sarjana Islam untuk mempelajari ilmu falak yang telah hilang sekian lama. Buku inilah sumbangan utama astronomi masyarakat zaman purba kepada kita di zaman moden ini.

Manusia moden menemui banyak tinggalan tamadun lama. Pada kurun ke-4 Sebelum Masihi, tanah pertama dibangunkan kota-kota besar selepas peristiwa Banjir Besar berada di lembah Sungai Furat dan Sungai Tigris. Tanah di antara dua sungai ini dinamakan Mesopotamia7. Di lembangan Sungai Nil pula, Mesir mulai matang pada kurun ke-3 Sebelum Masihi. Tamadun Cina dan Indus di timur benua. Tamadun Aztec di selatan dunia. Yang serupa, mereka semua menguasai ilmu matematik dan astronomi. Walaupun ada keterbatasan peralatan, bangsa-bangsa ini sudah boleh memahami bahawa adanya aturan dalam sistem angkasa. Pemerhatian beratus-ratus tahun yang dilakukan oleh tiap-tiap tamadun kepada langit membolehkan mereka mereka satu set pengiraan yang boleh menjangkakan kejadian musim untuk tujuan pertanian, perikanan dan penternakan.
Bagaimanapun dengan jelas diterangkan di dalam sejarah, ramai pemerintah tamadun awal itu menggunakan ilmu astronomi untuk tujuan penyembahan. Kaum Majusi Parsi menyembah api. Kaum Aztec menyembah matahari. Bangsa-bangsa lain berbeza-beza pula tuhan mereka. Pemerintah Aztec contohnya, mereka membina piramid bertangga (ziggurat) untuk melakukan upacara penyembelihan manusia sebagai korban kepada tuhan mereka. Tujuan sebenar mereka adalah untuk mengekalkan kuasa dengan menimbulkan ketakutan kepada rakyat jelata. Serupa jua tamadun-tamadun lainnya. Pemerintah-pemerintah zaman dahulukala menggunakan astronomi sebagai alat mengawal pemikiran rakyat di dalam mengekalkan pemerintahan. Seandainya tiada penyalahgunaan, pastilah ilmu bangsa-bangsa terdahulu takkan hilang.
Kini, kita sudah mempunyai sebuah teleskop yang besar di atas langit. Teleskop Angkasa Hubble8, begitulah nama yang diberi kepada teleskop ini sempena nama seorang ahli astronomi abad ke-20 bernama Edwin Hubble. Gambar-gambar yang diambil oleh teleskop ini terang sekali. Teleskop Hubble dan ratusan balai cerapan yang berada di atas Bumi memberikan gambaran sebenar akan angkasa seperti yang kita ketahui sekarang. Kejadian angin dan awan serta pasang surut lautan dapat difahami manusia dengan lebih baik lagi. Oleh yang demikian, tidaklah lagi berlaku peristiwa pemerintah menipu rakyat dengan kejadian-kejadian aneh di angkasa. Apabila gerhana manusia sudah tidak lagi takut. Kecantikan aurora di langit kutub sudah difahami mengapa. Apabila kemarau atau ribut taufan manusia sudah boleh mengambil langkah keselamatan lebih awal.Hujan9. Hujan ialah salah satu kejadian langit. Bagaimana berlaku hujan adalah kesan langsung pemanasan air terutama sekali air laut. Sinar yang datang daripada Matahari membawa tenaga cahaya dan tenaga haba. Matahari10 pula memperolehi tenaga daripada pembakaran gas-gas hidrogen yang banyak terdapat di sana. Gas hidrogen tersebar dengan banyak di angkasa. Gas ini mempunyai keupayaan untuk membawa tenaga merentas angkasa. Namun hanya bintang-bintang mempunyai tenaga yang kuat untuk menarik atom-atom gas hidrogen dan seterusnya menyebabkan atom-atom itu berlanggar. Perlanggaran itu membebaskan tenaga yang banyak seolah-olah dapur yang sedang menyala. Letusan daripada perlanggaran gas-gas di matahari kelihatan dari bumi. Akan tetapi, oleh kerana tenaga bunyi tidak boleh mengembara di angkasa, maka tidaklah kedengaran oleh kita akan letupan besar di permukaan matahari. 

Pengetahuan tentang angkasa dan kaitannya dengan kejadian di bumi bukanlah ilmu yang tidak bernilai. Akan tetapi ia membuka lembaran ilmu demi ilmu yang sebelum itu tidak diketahui oleh manusia. Abu Abdullah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi11 (750-850M) hidup di bawah pemerintahan Khalifah Al-Ma’mun. Beliau ialah seorang ahli matematik, astronomi, falsafah dan geografi. Beliau  telah mempelajari ilmu orang Yunani, Parsi Kuno dan Hindu menerusi terjemahan manuskrip-manuskrip mereka di Bait al-Hikmah. Kemudian, beliau memperbaiki lagi pengetahuan itu dengan sumbangannya sendiri. Beliau yang memperkenalkan algebra12 dan nombor kosong kepada dunia matematik moden. Beliau mempelajari ilmu ini daripada pengkajian terhadap tulisan-tulisan Aryabhata (476-550 SM), seorang ahli matematik dan astronomi dari India. Sebuah buku yang ditulisnya, Al-Jabr wa’l Muqabalah menerangkan tentang penggunaan secans dan tangens dalam pengkajian trigonometri dan astronomi. Pengetahuan ini penting dalam kerja-kerja pengiraan astronomi. Pembikinan jam matahari dan astrolab juga telah diperkemaskan oleh beliau untuk mengira masa dan menentukan waktu solat dan kedudukan kiblat yang amat penting untuk empayar Islam yang sangat luas ketika itu.

Bermula daripada pengkajian al-Khawarizmi, ilmu falak Islam mulai berkembang maju. Ibnu al-Haytham (965-1040M), Qutb al-Din al-Shirazi (1236-1311M), dan Kamal Al-Din Al-Farisi (1267-1320M) mewarisi ilmu falak Islam dan seterusnya memperkayakan bidang optik. Perkembangan bidang optik membawa kepada penciptaan lensa dan pembangunan balai cerap. Malah, ahli astronomi Eropah seperti Galileo Galilei (1564-1642) yang mencipta teleskop 400 tahun lampau dan Johannes Kepler (1571-1630M) yang memperkenalkan tiga hukum pergerakan planet ialah pelajar-pelajar kepada buku-buku sarjana astronomi Islam yang dibawa ke Eropah semenjak pertembungan dua tamadun ini bermula.

Sebenarnya pengetahuan astronomi telah pun bermula semenjak manusia mula-mula menetap di bumi. Bagaimanapun, setiap bangsa yang hilang tidak meninggalkan sebarang manuskrip sebagai rujukan masakini. Yang ada hanyalah lukisan-lukisan di dinding-dinding gua sebagai bayangan pengetahuan silam. Penduduk kerajaan-kerajaan terawal Mesopotamia seperti Sumeria, Babylon, Assyria dan Akkadia adalah berasal daripada cucu-cicit Nabi Nuh alaihissalam. Mereka berhijrah dari kawasan-kawasan perkampungan di negeri Turki. Mereka mewarisi ilmu nenek moyang mereka dan kemudian diamalkan untuk membina negara kota. Mereka bukan sahaja tahu tentang matematik, kejuruteraan perniagaan dan undang-undang, malah astronomi juga dikuasai oleh bangsa ini. Akan tetapi, semua ilmu mereka itu telah hilang ditelan zaman.

Hanya selepas penemuan tinggalan mereka maka kita dapat melihat bukti kemajuan yang dicapai oleh manusia pada zaman dahulu.  Di antara tinggalan arkeologi yang penting ditemui ialah tablet-tablet tanah liat14 Enūma Anu Enlil, MUL.APIN dan Ammi-saduqa; tinggalan daripada kerajaan-kerajaan terawal dari tanah Mesopotamia Tablet-tablet itu menerangkan penggunaan matematik dalam menentukan perbezaan panjang siang hari pada setiap tahun. Selain itu, fenomena cakerawala, pemerhatian terhadap planet Zuhrah dan katalog bintang-bintang juga direkodkan di dalam tablet-tablet kuno ini. Malah, nama-nama buruj yang digunapakai sekarang seperti Leo, Capricorn, Taurus dan Scorpius berasal daripada Mesopotamia seperti yang tertera di dalam tablet-tablet tersebut.
Eagle Nebula - The Nursery of Stars

Seluruh dunia memperakui kehebatan pembinaan piramid. Raja-raja Mesir Purba15 membina piramid sebagai makam mereka. Piramid-piramid itu diaturkan supaya sejajar dengan liukan equinoks bintang kutub. Orang Mesir Purba bukan sahaja menggunakan astronomi dalam perkara kematian, malah juga diaplikasikan dalam hal-hal kehidupan harian mereka. Paderi-paderi mereka yang mengetahui ilmu kaji bintang memastikan masa dan kedudukan pembinaan bangunan seperti kuil dan pusat pemerintahan agar mengikuti haluan matahari dan bintang-bintang lain. Mereka juga memerhatikan bahawa Sungai Nil akan banjir setiap tahun pada masa solstis musim panas. Pada masa yang sama, bintang terang Sirius akan terbit pada waktu syuruk. Oleh yang demikian, mereka dapat menjangkakan waktu yang tepat bah Sungai Nil. Kemudian, mereka membahagikan setiap tahun kepada 12 bulan yang mempunyai 30 hari setiap satunya dan diikuti oleh 5 hari untuk berpesta. Kalendar ini akan menentukan waktu perubahan musim untuk aktiviti pertanian dan keagamaan. Pengetahuan ini memberi kuasa yang cukup kepada raja-raja Mesir di dalam mengukuhkan pemerintahan mereka. Bukti-bukti kewujudan ilmu astronomi mereka tidak diketahui umum sehinggalah pentafsiran tulisan hieroglif Mesir dilakukan oleh saintis British, Thomas Young dan ahli  kaji purba Mesir, Jean François Champollion pada dekad kedua di abad ke-19.

Sekilas pandang, astronomi seolah-olah tidak mempunyai sumbangan khusus kepada setiap individu. Ramai yang mempelajari ilmu falak semata-mata kerana ilmu ini dimaktubkan dalam sukatan pendidikan negara. Penerangan sebenar tentang kejadian-kejadian angkasa yang dahulunya tersorok kini sudah menjadi pengetahuan am. Lantas ada insan yang tidak mengerti akan pemberian cakerawala kepada kegiatan hidup manusia dari hari ke hari. Penglihatan ke angkasa seringkali dilemparkan pandangan kosong sahaja. Namun bagi mereka yang berfikir pasti menemui rahsia angkasa.  Tanpa pemerhatian akan mayapada di luar Bumi, manusia pastilah tidak menyedari bahawa alam semesta ini menyimpan tenaga. Dalam diam kosmos menyampaikan tenaga untuk manusia.
Seandainya Bumi ini terletak terlalu dekat dengan matahari, sudah pasti terbakar apa saja. Jika terlalu jauh pula, tidak akan tumbuh sehelai rumput pun dek kesejukan. Kedudukan yang sempurna Bumi berputar pada paksi di dalam orbit mengelilingi Matahari memberi peluang untuk kehidupan berjaya. Tumbuh-tumbuhan berdaun hijau menyerap cahaya untuk memproses makanan. Fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan ini membawa nikmat ke seluruh Bumi.  Haiwan herbivor memakan tumbuhan dan secara langsung menyerap tenaga untuk membesar dan membiak. Aturan pengagihan tenaga dari Matahari terus melengkapkan persamaan untuk kehidupan.  Manusia yang hadir di penghujung barisan pengagihan tenaga. Hebat manusia ini kerana bebas menggunakan tenaga mengikut kemahuan sendiri. Lalu digunakan untuk memikirkan akan punca tenaga Matahari.

Tidaklah masuk akal jika dikatakan Matahari itu berdiri sendiri. Matahari hanyalah sebuah bintang. Bintang ini paling terang kerana diletakkan berdekatan Bumi. Jutaan bintang yang sangat jauh duduknya hanya tampak berkelip-kelip menghiasi malam. Tenaga bintang diperolehi daripada atom hidrogen; gas kosmos paling banyak. Di dalam kosmos, hidrogen digelar pembawa tenaga. Di atas permukaan matahari yang luas benar pula adalah tarikan tenaga graviti yang amat kuat milik sang mentari. Tarikan tenaga graviti matahari menyebabkan atom-atom hidrogen berlanggaran di antara satu sama lain pada kelajuan yang amat tinggi. Apabila empat atom hidrogen berlanggar, sebiji atom helium akan terhasil dan tenaga akan terbebas. Lidah api pembakaran berbillion-billion atom hidrogen sesaat itu yang tampak dari bumi.  Atom hidrogen ialah unsur yang paling kecil dan paling ringan di dalam kosmos ini. Hidrogen tersebar mengisi seluruh cakerawala. Gas inilah pembawa tenaga. Proses penghasilan atom baru itu dipanggil pelakuran nuklear. Tenaga haba yang terhasil dari kesan letupan memanaskan air laut untuk menjadi awan lalu hujan. Kita bersyukur kerana bunyi tidak boleh mengembara di dalam ruang vakum angkasa. Jika tidak tidur kita pastikan tidak lena.

Bangsa-bangsa Eropah dan negara-negara Islam Timur Tengah bertembung di dalam bidang ilmu pada sekitar tahun 1000 Masihi.  Pada zaman itu, ilmu sains dan matematik telah ditemui dan dimajukan oleh cendiakawan Muslim dari Baghdad hingga ke Cordoba. Kemudian bangsa-bangsa Eropah mulai melangkah keluar dari kegelapan ilmiah dengan pembukaan universiti-universiti di semerata tanah barat.16 Ratusan tahun kemudian pada zaman sekarang, manusia sudah banyak memahami rahsia alam.
Seadanya angkasa ini adalah sebagai sebuah bekas yang menyimpan tenaga. Tenaga itu kemudian disalurkan dari bintang ke bintang. Sebagai sebuah bintang, matahari juga menyalurkan tenaga kepada bumi. Manusia di bumi menyerap tenaga ini melalui enam sumber; makanan, bahan api, bateri, angin, air dan cahaya matahari. Lantas manusia membiak berbilang-bilang bangsa di atas tanah yang terbentang luas seraya membina bermacam-macam negara. Semakin bijak setiap bangsa menuai tenaga semakin maju sesebuah negara. Akhirnya pengkajian yang tidak henti-henti ahli astronomi mengungkapkan suatu penjelasan kepada kita akan sumbangan tenaga seluruh angkasa kepada manusia tertapis dengan halus berlapis-lapis untuk pilihan kegunaan hidup sehari-hari.
Pemikiran manusia tidak terbatas. Saban masa manusia berfikir berbagai-bagai perkara. Persoalan tentang angkasa seringkali mengajak pemikiran mendalam golongan cendikiawan sains fizik dan astronomi. Malah, cabang sains fizik nuklear lahir daripada pengkajian saintis terhadap benda yang paling kecil di dalam kosmos ini, atom. Teori kewujudan atom diperkenalkan oleh John Dalton17 pada tahun 1800 Masihi dan semenjak Joseph John Thompson18 menemui elektron seratus tahun kemudian, manusia telah memahami akan konsep aras tenaga sebiji atom.  Dengan perkembangan selama beberapa puluh tahun sahaja,  pengetahuan di dalam bidang fizik nuklear akhirnya memberi manusia kemampuan untuk menghasilkan tenaga nuklear melalui pelakuran atom uranium-23519. Sumber tenaga bahan api yang lambat habis ini membawa penyelesaian kepada krisis tenaga dunia. Bagaimanapun banyak negara belum bersedia untuk menghasilkan nuklear yang merupakan punca tenaga bintang. Malah, tidak ramai yang benar-benar mengetahui cara untuk menuai tenaga nuklear dengan selamat. Lebih-lebih lagi, kebimbangan dunia akan penyalahgunaan teknologi nuklear jua menghalang perkembangan nuklear sebagai sumber tenaga utama dunia.

Kosmos ini berusia panjang20. 12 billion tahun dianggarkan usia kosmos. Teori dan pemerhatian sarjana-sarjana astronomi moden baru sahaja bermula pada abad ke-9 Masihi.   Pada abad ke-21 kini, pencapaian astronomi moden telah membawa manusia kepada satu zaman yang maju dan serba canggih.  Sains dan teknologi bersaing-saing memacu perjalanan manusia menjadi lebih pantas dan lebih jauh. Suatu ketika dahulukala manusia belayar di waktu malam menggunakan bintang, namun kini sudah ada satelit sebagai panduan. Teknologi radar dan komunikasi adalah kesinambungan pengetahuan pengembaraan zaman silam. Pemerhatian ahli astronomi dalam menentukan kedudukan dan arah perjalanan  objek angkasa memberi ilham kepada penciptaan kalendar berasaskan rincian sela masa kedudukan matahari atau pun bulan.  Astronomi juga mengajar manusia akan untuk berfikir mencari kebenaran.
Bermula daripada Johannes Kepler (1571-1630M) yang memperkenalkan tiga hukum gerakan planet dan kemudian diikuti oleh Isaac Newton (1643-1727M) yang menemui tiga hukum gerakan semesta dan satu hukum graviti, misteri kosmos mulai terbentang luas di dada langit ilmu untuk dipelajari oleh manusia.  Kedua-dua hukum ini dengan terang-terang menjelaskan bahawa kosmos mempunyai aturan. Setiap objek di angkasa bergerak bukan mengikut kehendak sendiri, akan tetapi dikawal dengan peraturan-peraturan tertentu. Setiap kejadian ada persamaan-persamaan matematik yang bakal menentukan kesan dan akibat selepas kejadian. Secara keseluruhan, ada 18 hukum fizikal21 di dalam kosmos ini yang telah ditemui oleh para saintis. Lima hukum dijumpai oleh Newton, empat hukum termodinamik, satu prinsip Archimedes di dalam cabang mekanik bendalir, tiga lagi hukum Kepler, hukum haba Joule, hukum Euler, hukum gas Boyle, hukum keabadian tenaga dan prinsip ketakpastian Heisenberg dalam bidang mekanik kuantum.

Manusia tidak mempunyai jawapan untuk semua persoalan. Apa yang diketahui dan pernah dialami oleh manusia kadang kala sukar untuk mendapatkan penjelasan dan pendapat yang sama akan akibat dan punca kejadian sesuatu perkara.  Apa yang pasti hanya apabila sesuatu telah terbukti akan ada yang mempercayai. Penjelasan untuk perkara yang ghaib dan misteri selalu hanya ada teori. Teori terhebat di zaman ini ialah teori Letupan Besar (Big Bang Theory) yang diperkenalkan oleh seorang paderi dan ahli astronomi dari Belgium, Georges Lemaître22 (1894-1966M) mengatasi Teori Relativiti Einstein23.  Walaupun teori milik Einstein banyak memberi jawapan kepada persoalan tentang hubungan ruang dengan masa, zarah dengan tenaga dan hubungan daya graviti dengan pecutan objek, namun teori Letupan Besar tampak lebih penting kerana teori ini mengandaikan tentang perkara yang terjadi pada mula-mula sekali.

Teori Letupan Besar menerangkan bahawa sebelum ini tidak ada alam semesta. Masa bermula apabila satu kuasa memancarkan  tenaga yang sangat kuat pada kelajuan yang amat pantas untuk menghasilkan jisim yang pertama, iaitu atom hidrogen. Kekuatan tenaga itu tidak berhenti dengan satu atom sahaja, malah mencapai bilangan infiniti. Bermula dengan pembentukan atom hidrogen, unsur-unsur lain wujud dengan perlanggaran. Atom-atom hidrogen yang terhasil berlanggar di antara satu sama lain pada kelajuan yang amat tinggi. Nukleus atom-atom hidrogen saling berpadu setelah menghentam antara satu sama lain.  Paduan itu menghasilkan unsur-unsur baru alam seperti helium dan lithium di samping isotop hidrogen iaitu deuterium. Berat unsur dan isotop baru yang terhasil telah bertambah.  Proses yang dinamakan sebagai nucleosynthesis25 ini adalah pemangkin kepada penghasilan  unsur-unsur lain yang lebih berat untuk menghasilkan cecair dan pepejal meskipun sebuah bintang lahir hanya setelah ratusan ribu tahun unsur terkumpul di satu titik di ruang angkasa.

Kelahiran bintang-bintang adalah seumpama pelita minyak yang menyala di dalam gelap malam; menyuluh ruang kosong kosmos yang sunyi dan sejuk. Sumbangan bintang adalah penghantaran tenaga. Sama seperti matahari, bintang-bintang lain turut bersinar dan membekalkan tenaga cahaya dan tenaga haba ke sekeliling mereka.  Tenaga tadi selanjutnya menyebabkan objek-objek angkasa semakin berjauhan di antara satu sama lain dengan lebih pantas. Tenaga semenjak kejadian pertama ini masih ada kerana tenaga tidak termusnah tetapi hanya berubah kepada tenaga-tenaga lain. Dengan tenaga yang tidak kehabisan, alam semesta berkembang dan terus mengembang tanpa henti hingga sekarang dan tenaga terus terpencar ke seluruh alam. Tenaga mengembara di dalam ruang kosong kosmos melalui tenaga graviti, elektromagnet (cahaya), daya nuklear kuat dan daya nuklear lemah yang dibawa oleh atom hidrogen.  Alam semesta ini akan terus mengembung sehinggalah ketumpatan jisim alam mencapai satu had yang mana akhirnya, alam semesta akan mengecut lalu runtuh.Ahli astronomi abad ke-20, Edwin Hubble mengesahkan pada tahun 1929 bahawa alam semesta ini semakin mengembung seperti belon yang ditiup setelah memerhatikan cahaya dari galaksi yang jauh bergerak ke arah hujung merah spektrum cahaya24.    Kajian dan pemerhatian ahli fizik dan astronomi selepas beliau kemudian membawa kepada pembuktian dan penjelasan lebih lanjut berkenaan teori ini.
Apa yang membuatkan teori Letupan Besar26 kontroversi adalah kerana hubungkait teori ini dengan teologi. Oleh kerana teori ini mengungkapkan perihal asal usul kejadian alam semesta, maka secara mantik boleh dikatakan alam ini wujud kerana diciptakan. Kuasa yang menciptakan alam semesta ini datang dari Tuhan.
Angkasa raya hebat tak terhingga. Syukur dan sujud kepada Yang Maha Kuasa. Akur dan patuh kepada hukum dan aturan akan membawa kepada kesejahteraan. Kudrat manusia datang dari langit pemberian Tuhan semenjak mula-mula masa. Hanya Tuhan yang mengajak manusia merenungi alam angkasa.


Rujukan Esei
1. Encyclopaedia of the history of science, technology, and medicine in Non-western Cultures By Helaine Selin
3. The History Of Education  by Ellwood P. Cubberley (e-book)
               http://en.wikipedia.org/wiki/Middle_Ages
               http://ms.wikipedia.org/wiki/Baitul_Hikmah
               http://en.wikipedia.org/wiki/Water_cycle
               Ebook: Where Does the Sun Get Its Energy? by Ralph W. Kavanagh
11. 100 Tokoh Dalam Sejarah Islam, Husain Ahmad Amin, Pustaka Antara Sdn Bhd, 1997, ISBN 967-937-382-7
               http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power
                http://www.pereplet.ru/gorm/atext/newton2.htm
http://prpm.dbp.gov.my/Blogger TemplatesBlogger Templates

Filed under: