Nov 23, 2013 by zen non
Artikel berikut merupakan tugasan kursus fiqh islami. Disiarkan dengan niat kerana Allah supaya dapat menjadi panduan. Tidak dibenarkan ditiru bulat-bulat, haram..haram. :)      

    Ibadah ialah kata yang terbit dari kata akar “abdi”. Abdi, atau hamba ialah seseorang yang menjadi milik orang lain. Apabila diri sudah menjadi hak kepada orang lain, seorang hamba itu perlu menyerahkan segala-gala yang dia ada kepada tuannya. Kendatipun, hakikatnya seorang hamba tidak mempunyai apa-apa kecuali dirinya dan tenaga yang mampu dijana oleh tubuhnya. Oleh itu, hamba berada dalam kedudukan yang paling rendah, hina dan tidak berhak berkata-kata seperti orang yang merdeka. Sekiranya disuruh oleh tuannya, maka hamba itu perlu melakukan apa yang disuruh tanpa membantah sedikit pun. Biarpun seluruh tenaganya telah habis dikerah, seorang hamba mesti bersedia jika dipanggil oleh tuannya untuk melakukan kerja lain. Begitulah keadaannya seorang hamba.

              Masyarakat moden sudah tidak lagi menerima konsep perhambaan. Akan tetapi, di setiap halaman kisah perjalanan hidup manusia di muka bumi ini, sering saja kita berdepan dengan kenyataan bahawasanya perhambaan itu memang pernah berlaku dari zaman ke zaman. Apabila suatu bangsa itu berkuasa ke atas satu bangsa yang lain, maka bangsa yang berkuasa akan menperhambakan bangsa yang dikuasainya. Bani Israil yang mana bapa-bapa mereka adalah rasul-rasul Allah yang hebat-hebat juga tidak terkecuali. Beratus-ratus tahun mereka diperhambakan oleh orang Qibti di Mesir. Mereka dilayan dengan buruk sekali. Anak-anak mereka dibunuh hanya kerana mimpi Firaun si raja Mesir. Lari bukanlah satu pilihan kerana maut yang menanti andainya tertangkap. Maka, demi meneruskan kehidupan, bani Israil itu terpaksa menyerah sahaja apabila diperlakukan wewenangnya sehinggalah Nabi Musa a.s. datang lalu membawa mereka keluar dari cengkaman Firaun sebagai bangsa yang merdeka.

Bagaimanapun sejarah perhambaan bukanlah bermula dari bani Israil dan tidak juga berakhir bersama tenggelamnya Firaun di dalam Laut Merah. Amat sukar untuk menentukan bila bermulanya sejarah perhambaan manusia berlaku kerana semenjak manusia sudah tahu membuat tulisan pada zaman kerajaan Babil kira-kira empat ribu tahun dahulu, sudah terpahat kisah perhambaan ini. Sejarah perhambaan terus saja selari dengan sejarah perkembangan manusia. Meskipun tidak dapat dinafikan sebab utama orang menjadi hamba adalah kerana hutang tak berbayar, paksaan dan kekerasan, namun ada saja manusia yang sanggup dan rela menjadi hamba kepada orang lain. Kesanggupan itu berakar umbi daripada kesusahan hidup yang mereka hadapi. Hanya dengan mengabdikan diri barulah mereka mampu makan sesuap roti dan mendapat perlindungan di bawah bumbung rumah tuan mereka. Lantas persoalannya di sini adakah perhambaan itu satu amalan yang buruk dan tidak sepatutnya berlaku? Sudah pasti jelas jawapannya seandainya tuan kepada hamba itu seorang yang kejam tak berperikemanusiaan. Maka dengan jawapan itu jualah masyarakat kini tidak lagi boleh menerima konsep ini sebagai lumrah kehidupan.

Akan tetapi bagaimana pula jika tuan kepada hamba itu seorang yang baik? Seorang tuan yang menjaga kebajikan hamba-hambanya dan melayani mereka dengan sewajarnya. Maka dengan itu pastilah hamba-hambanya itu suka kepada tuannya, setia dan sanggup berkorban nyawa untuknya. Begitulah keadaannya umat Islam yang sejati. Setiap umat Islam tidak boleh tidak mesti mengaku bahawa mereka adalah milik Allah, Tuhan yang Agung, yang menciptakan atom dan galaksi, yang mengizinkan manusia itu lahir lalu bernafas di bumi, kemudian menikmati rezeki yang dibawa oleh angin, turun dari awan dan yang tumbuh dari tanah. Pengakuan itu dilafazkan oleh lidah dan diyakini di dalam hati bahawa mereka adalah hamba kepada Allah di dalam kalimah syahadah. Maka jika ditambah dengan tingkah-tingkah laku yang menuruti perintah Allah, lantas termeterai satu hubungan seorang hamba dengan pemiliknya. Umat Islam yang sejati mencintai Allah sepenuh hatinya, tunduk dan patuh kepada perintah-Nya serta menyedari akan takdir segala-gala urusan hidupnya adalah di bawah kekuasaan Allah.

Oleh yang demikian, demi merealisasikan pengakuan bahawa Allah itu Tuhan yang Esa, Raja sekalian alam yang segala-galanya ada dalam perhitungan-Nya, maka di sinilah lahirnya ibadah. Dari segi bahasa, ibadah itu beerti tunduk dan patuh kepada sesuatu. Sementara dari segi syarak pula, beribadah kepada Allah bermaksud mentaati, mematuhi, merendah diri dan mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanallahuwataala. Umat Islam beribadah sepanjang waktu. Tak kira siang atau pun malam, umat Islam berpeluang melakukan ibadah. Untuk mengajar manusia bagaimana melakukan ibadah, Allah pun mengutuskan hamba-hamba-Nya yang terbaik budi pekertinya, yang paling taat dan elok pula perbuatan dan perkataannya sebagai pendidik yang dimuliakan. Utusan itu digelar rasul dan muncul dalam satu talian masa mengikut peredaran setiap peradaban. Bagaimanapun, talian rasul itu telah pun tamat dengan kemunculan rasul yang terakhir, Nabi Muhammad bin Abdullah SAW. 

Allah telah menghantar Nabi Muhammad SAW untuk menjadi rahmat kepada sekalian alam. Rahmat kedatangan Rasulullah adalah baginda membawa perintah dan petunjuk dari Allah untuk disampaikan kepada manusia dan jin yang mana ajarannya kekal sehinggalah berakhirnya masa untuk manusia itu hidup di muka bumi. Melalui perintah dan petunjuk itu, Rasulullah mengajar umatnya bagaimana untuk mengabdikan diri kepada Allah agar mendapat rahmat Allah di dunia dan juga di akhirat serta dapat masuk ke dalam syurga dengan rahmat-Nya itu.
Melalui ibadah, seorang hamba dapat berhubung dengan Penciptanya. Hubungan spiritual ini dapat mendekatkan diri hamba kepada Allah. Namun, sepertimana mahu mendail nombor telefon seseorang, kalau tersalah masuk nombornya pastilah tidak akan sampai panggilan kepada orang yang dituju. Sehubungan dengan itu, adalah amat mustahak untuk umat Islam mengetahui cara-cara yang betul untuk beribadah kepada Allah supaya hubungan itu dapat dipelihara dan pada masa yang sama mengelakkan daripada ibadah itu tidak sampai kepada tujuannya. Oleh itu, setiap umat Islam perlu mengetahui dan memahami prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah melakukan ibadah.

Ibadah itu terbahagi kepada dua jenis iaitu ibadah khusus dan ibadah umum. Ibadah khusus boleh dibahagikan kepada dua yakni ibadah asas (fardhu ain) dan ibadah fardhu kifayah. Ibadah asas terkandung di dalam lima rukun Islam. Ibadah ini wajib dilakukan oleh setiap umat Islam yang mumayyiz, akil baligh dan cukup syarat untuk melakukan ibadah tersebut. Sementara itu, ibadah fardhu kifayah pula ialah tanggungjawab sosial yang wajib dilaksanakan oleh setiap kelompok masyarakat Muslim yang tinggal bersama-sama. Contohnya seperti menguruskan ekonomi, pentadbiran, pendidikan, kebajikan, kematian dan sebagainya menurut kaedah-kaedah yang islamik. Ibadah ini perlu dilaksanakan supaya Islam boleh terus teguh berdiri di dalam kelompok masyarakat tersebut.

Secara ringkas pula, ibadah yang umum  ialah semua aktiviti manusia yang mematuhi hukum-hukum dan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam yang sejati. Dengan kata lain, ibadah umum merupakan satu pengaturcaraan gaya hidup yang meliputi seluruh aspek-aspek kehidupan supaya sejajar dengan kehendak Allah. Keperibadian individu dan juga pembawaan harian individu termasuk dalam ibadah umum. Akhlak yang mulia seperti amanah dan kejujuran juga merupakan satu ibadah. Seperti ibu yang menyediakan sarapan pagi untuk keluarganya dan ayah yang keluar mencari rezeki setiap hari turut termasuk dalam perspektif ibadah umum. Malah, senyum kepada orang juga dikira sebagai satu ibadah. Lantas, boleh saja dikatakan ibadah umum ini adalah setiap pilihan dan setiap langkah yang diambil oleh seorang Muslim pada setiap saat.

Namun demikian, untuk satu-satu perbuatan yang dilakukan atau dielakkan itu dianggap sebagai ibadah, satu pengabdian kepada Allah, maka hendaklah dimulakan dengan niat kerana Allah semata-mata. Jika tidak, perlakuan itu tidak akan dikira sebagai satu ibadah. Kemudian, ibadah itu hendaklah ikhlas dan tidak pula timbul rasa ujub atau pun riak. Adapun ketimbulan perasaan-perasaan itu adalah di dalam hati dan hanya diketahui oleh Allah selain dirinya sendiri. Allah akan menolak ibadah yang dilakukan dengan perasaan riak dan bangga diri kerana tiada keikhlasan.

Seterusnya pula, ibadah itu mestilah menepati syarak seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baginda mengajar umatnya beribadah berdasarkan dua sumber rujukan iaitu al-Quran dan sunnahnya. Adapun di sinilah berlakunya kelainan ketika melakukan ibadah yang sama. Ini adalah berpunca daripada sahabat-sahabat Rasulullah sendiri. Bukan setiap sahabat itu selalu berada bersama baginda sepanjang masa. Dengan itu, telah  berlaku ketidaksamaan pendapat di kalangan murid-murid para sahabat ketika mahu menghuraikan suatu hukum atau ketika mahu menyampaikan satu fatwa setelah pemergian Rasulullah. Tambahan pula untuk menghuraikan sesetengah ayat al-Quran atau hadis amat memerlukan kepada ketajaman buah fikiran. Belum lagi termasuk kewujudan hadis-hadis palsu yang beratus-ratus ribu jumlahnya. Lalu wujudlah perbezaan dalam melaksanakan ibadah. Bagaimanapun, para ulamak yang benar mempunyai cara dan formula untuk membuat rumusan yang sebaiknya ketika mahu berhujah tentang usul fiqh dan maqasid syariah. Memetik kata pendakwah tersohor, Syeikh Ahmad Deedat, “selagi mana tidak ada perubahan kepada akidah dan iman, maka perbezaan pendapat dalam pelaksanaan ibadah bolehlah dikira sebagai satu rahmat dari Allah.”

Akhir kata, saya memetik kata-kata Ustaz Nouman Ali Khan tentang kesimpulan isi al-Quran dalam dua ayat. Yang pertamanya ialah penerimaan bahawa Allah itu sebagai tuan dan diri kita sebagai hamba. Ramai orang boleh menerima kenyataan bahawa Allah itu tuan, Tuhan sekalian alam, tetapi tidak ramai yang boleh menerima dirinya sebagai hamba.  Yang keduanya ialah penerimaan bahawa al-Quran sebagai panduan yang hanya berguna kepada orang yang telah mengakui dirinya sebagai hamba kepada Allah. Seorang hamba tidak boleh melakukan sesuka hatinya, tidak seperti seorang yang merdeka. Kalau seorang itu melakukan sekehendak hatinya, maka dia tidaklah boleh dianggap sebagai hamba lagi kerana dia bertindak seperti seorang yang merdeka. Begitulah kesimpulan al-Quran yang terkandung dalam ayat kelima dan keenam surah al-Fatihah. Walaupun konsep “tuan-hamba” ini mudah untuk difahami, namun untuk menghayati dan mengamalkannya memerlukan perjuangan sepanjang hayat.

-1444 pp-
p/s: Apa yang disampaikan di atas hanyalah catatan saya sendiri. Mohon tunjuk ajar dari para pembaca
andainya ada kesilapan.  Jazakallahkhair kerana sudi membaca.

Rujukan:
  1. AL FADHIL USTAZ MUHAMAD NAJIB SANURI: SYARAT DITERIMANYA
     IBADAT,PENGERTIAN IBADAH
http://al-fadhilustazmuhamadnajib.blogspot.com/2013/10/syarat-diterimanya-ibadat.html

  1. The Qur'an In Two Sentence Ustadh Nouman Ali Khan – YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=ypuNcY8NoaQ

Sep 25, 2013 by zen non
Intro oleh seorang saudara: Ustaz Nouman Ali Khan dari Dallas, Texas.....(sorii..tak dapat salin)

Tajuk ceramah: Lesson from Surah ar-Rahman, 5 September 2013, 8-10pm, Masjid Wilayah KL

Ustaz memulakan bicara dengan menerangkan 3 kaedah untuk mencapai komunikasi berkesan.

Isi –mesti bagus

Gaya – bukan saja isi yang nak disampaikan bagus, tetapi cara penyampaian juga perlu bagus.

 Khalayak (audience) – perlu melihat dan menyesuaikan isi dan gaya dengan khalayak yang hendak disampaikan mesej.

Quran ialah kalimah dari Allah yang cukup sempurna. Ustaz menyatakan surah ar-Rahman diturunkan di Mekah, kira-kira 10 tahun selepas wahyu pertama. Pada ketika itu, orang Quraish sudah tidak tahan dengan dakwah Rasulullah saw dan mencabar baginda dengan pelbagai cabaran. Maka Allah menurunkan surah ini sebagai suatu teguran yang berseni.

Contohnya Allah mengulang ayat yang sama dalam surah ini (31x). Menurut ustaz, kalau orang yang degil, perlu ditegur & diperingatkan banyak2 kali, moga dia tersedar.

 Seterusnya, ustaz membawa khalayak mengkaji sedikit tentang isi penting surah selepas surah ar-Rahman, iaitu surah al-Waqiah.

1. Golongan yang terdahulu masuk syurga - assabiqunassabiqun

2. Golongan yang mendapat kitab dari tangan kanan - ashabul maimanah

 3. Golongan yang mendapat kitab dari tangan kiri – ashabul mash amah

4. Ciptaan Allah yang tidak terbuat oleh sesiapapun

5.  Kehebatan al-Quran

Kembali kepada ar-Rahman, ustaz menerangkan susunan isi surah ini:
1. Kehebatan al-Quran
2. Ciptaan Allah yang tidak terbuat oleh sesiapapun

3. Golongan yang mendapat kitab dari tangan kiri – ashabul mash amah

4. Golongan yang mendapat kitab dari tangan kanan - ashabul maimanah

4. Golongan yang terdahulu masuk syurga - assabiqunassabiqun

 (Subhanallah. Betapa telitinya Allah.)

Kemudian, ustaz memulakan tafsiran ayat pertama iaitu : “Ar-Rahman.” Nama Allah ini berasal dari perkataan rahmah, seperti ibu yang mengandung menjaga rahimnya sebaik mungkin. Jadi Ar-Rahman bermaksud Allah itu paling tinggi belas kasihan-Nya, melimpah-limpah rahmat pada ciptaan-Nya tak kira beriman atau tidak. Ar-Rahman ini bersifat sekarang iaitu kasih sayang Allah itu diturunkan pada masa ketika ini pada setiap hamba hamba-Nya. Oleh itu wajarlah kita bersyukur dengan apa yang kita sudah ada sekarang dan bukan komplen yang macam2.

 Ustaz juga menasihati kita untuk merendah diri kepada ibu bapa kita kerana mengingatkan kasih sayang Allah pada kita.

 (Ar-Rahim membawa maksud berlainan, sila rujuk Surah Fatihah - Points to Ponder | Nouman Ali Khan http://www.nakcollection.com/1/post/2013/01/surah-fatihah-points-to-ponder-nouman-ali-khan.html )

Selanjutnya, ustaz membawa khalayak kepada ayat terakhir dalam surah ar-Rahman.

“Maha Sucilah nama Tuhanmu yang mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan.” (Ar-Rahmaan 55:78)

Ustaz memfokuskan pada perkataan al-Jalal (nama Allah) yang membawa maksud Pemilik kebesaran. Nama ini khusus untuk Allah sahaja. Kesimpulan ayat terakhir surah ini ialah nama Allah itu penuh dengan baraqah.

Baraqah ialah sesuatu yang bertambah, maju ke depan. Baraqah adalah seperti satu biji benih, yang tumbuh darinya bukan hanya sebatang pokok tetapi banyak pokok, yang semuanya berbuah dan pokok-pokok itu kekal, tidak pergi ke mana-mana. Buatlah kebaikan dengan nama Allah untuk mendapatkan baraqah. (mungkin ustaz bermaksud memulakan satu perbuatan itu dengan niat dahulu). Setiap orang muslim perlu bersikap optimistik. Jangan memandang rendah apa saja perbuatan yang dilakukan.

 Dalam menerangkan hubungan ayat kedua dengan ayat ketiga pula, ustaz membawa khalayak kepada surah al-A’laa.

“Bertasbihlah mensucikan nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi (dari segala sifat-sifat kekurangan), Yang telah menciptakan (sekalian makhlukNya) serta menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya; Dan Yang telah mengatur (keadaan makhluk-makhlukNya) serta memberikan hidayah petunjuk (ke jalan keselamatannya dan kesempurnaannya). (Al-A'laa 87)”

Dalam surah al A’laa, Allah memberitahu tentang penciptaan dahulu (ayat kedua) dan kemudian baru menyatakan petunjuk (ayat ketiga). Tetapi dalam surah ar-Rahman berlaku sebaliknya.

“Dia lah yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia lah yang telah menciptakan manusia; - (Ar-Rahmaan 55:2-3)”

Allah memberitahu bahawa Dia ialah guru yang mengajar manusia melalui al-Quran. Ustaz memberi perumpamaan seorang yang sedang memandu kereta di sebatang lebuh raya yang lengang. Hanya ada pemandu itu sahaja. Kemudian, dari radio kereta satu pengumuman memberitahu pemandu terdapat satu kemalangan teruk di lebuh raya itu dan didapati jaraknya 2 kilometer dari pemandu tersebut. Lalu adakah pemandu itu akan mengambil jalan keluar yang pertama dijumpainya atau dia terus memandu dan tidak percayakan pengumuman tersebut dan kemudian apabila tiba di tempat kemalangan dia menyesal (menepuk dahinya)?

Sesungguhnya manusia itu boleh berfikir walaupun belum melihatnya kalau dia boleh memahami mesej yang dibawa.

Ustaz bercerita lagi. Dahulunya dia seorang pensyarah bahasa arab di sebuah kolej dan kebanyakan pelajarnya adalah bukan muslim. Satu hari dia membuat persediaan yang mencukupi untuk mengajar satu bab yang susah. Tetapi selepas dibentangkan dalam kelas, dia bertanya ada sesiapa yang tak faham?

Ada seorang pelajar menjawab dia tak boleh tangkap apa yang ustaz ajar. Ustaz pun menerangkan semula sedaya upayanya dengan kaedah2 lain pula. Tetapi pelajar itu masih belum dapat tangkap lagi. Lalu ustaz menyuruhnya datang belajar dengannya pada waktu rehat tengah hari. Pun masih pelajar itu tak faham selepas diajar lagi. Lantas ustaz menyuruhnya datang malam nanti ke rumahnya untuk belajar lagi. Namun, pelajar itu masih mengatakan saya tak boleh tangkap apa ustaz ajar ni. Andai sedemikian, ustaz mengatakan bukanlah dia tidak faham, tetapi sengaja buat-buat tak faham. Tak berusaha memahami.

Allah melimpahkan rahmat-Nya malah kepada orang-orang jahiliah yang membenci Rasulullah saw. Al-Quran itu diturunkan kerana kasih sayang Allah. Quran ialah satu manifestasi kasih sayang Allah. Masalah remaja di seluruh dunia kini adalah mereka telah terputus daripada Quran. Sebenarnya, sesiapa pun boleh belajar Quran.

Ustaz memberitahu semasa dia remaja di kolej dahulu dialah orang yang paling malas belajar. Dia akan memilih kelas yang mana kawannya ada supaya dia boleh menumpang usaha kawannya. Tetapi dia berjaya sampai ke Malaysia ini kerana pada satu titik dalam hidupnya dia telah mula membaca dan memahami isi kandungan Quran.

Ustaz memberitahu lagi, “Invite those people, make them welcome, this is what we have to do... Don’t be angry to those people who don’t pray. You have to care for them. Stop being angry... Allah do not close His invitation to the kuffars, so why should we close them.. “

 Kemudian ustaz menjelaskan bahawa perkataan Al-insan dalam ayat ketiga ar-Rahman membawa dua makna. Yang pertama berasal dari kata Nasiya, maknanya untuk dilupakan. Jadi insan bererti dia yang terlupa.

Yang keduanya berasal dari kata Uns, yang mencari cinta. Manusia itu mudah lupa dan manusia itu perlu kepada kasih sayang. Belajarlah bahasa Quran, carilah mesej cinta di dalam Quran dan bacalah warkah dari Allah ini sepanjang masa.

Pasanglah niat dan Allah akan menjadikan mudah untukmu. Akhir sekali, ustaz mengajak khalayak untuk melihat websitenya iaitu http://www.nakcollection.com/ 
http://bayyinah.com/

   dan kalau mahu belajar bahasa Arab bersama-sama dengan anaknya, Husna sila kunjungi: http://www.bayyinah.tv/sp/9942-bayyinah-tv

  (Sekian, wassalam. Yang dalam kurungan adalah dari saya sendiri. Dengan penuh kerendahan diri aku mengundur diri, kalau tahhapehape tu dari akulah, kalau betul dan bagus tu dari Allah semata-mata, dengan rahmat kasih sayangnya yang melimpah-limpah membuatkan aku rajin menulis pasal syarah ustaz. Semoga Allah merahmati ustaz dan keluarganya sentiasa dan memudahkan urusannya menyebarkan dakwahnya ke seluruh dunia)

-Penjejak Masa Dalam Kosmos-
Nov 18, 2010 by zen non
Resipi Siakap Kukus
Bahan-bahan
Ikan siakap
Minyak zaitun/minyak sayuran
Minyak bijan - satu/dua sudu
Daun kunyit - 1 helaian yang lebar
4 tangkai daun bawang - potong yang bawahnya sahaja
5 tangkai daun ketumbar (juga dikenali sebagai daun saderi)- potong bahagian atas sahaja (Awas! jangan beli daun sup pula - dua-dua daun ni agak seiras)
Halia - seketul besar (lagi bagus guna halia muda)
Bawang merah - beberapa biji (6/7)
Kicap cair - 100 ml
Garam
Limau
Kertas aluminium

1. Ikan siakap dibuang sisik dan dibersihkan serta dicuci dengan limau untuk menyegarkan bau ikan.
2. Toskan ikan.
3. Sementara itu, potong bawang merah, halia dan daun ketumbar halus-halus kemudian digaulkan sekali semuanya. Selepas ini, campuran ini dipanggil gaulan halia.
4. Campurkan kicap cair dengan minyak bijan, terlalu banyak minyak bijan akan menghapuskan bau masakan yang enak.
5. Bentangkan kertas aluminium. Lebar kertas agak-agak cukup untuk balut ikan. Kemudian bentangkan pula daun kunyit di atasnya.
6. Letak ikan di atas daun kunyit dan sapu minyak zaitun pada bahagian atas. Sapu garam ke seluruh bahagian atas ikan.Agak-agak jumlahnya supaya tidak masin sangat.
7. Angkat ikan dan letakkan gaulan halia di atas daun kunyit dengan rata. Curahkan sepertiga campuran kicap cair dan minyak bijan ke semerata daun kunyit dengan sudu. Titiskan beberapa titik limau di atasnya.
8. Letakkan bahagian ikan yang berminyak di atas gaulan halia pada daun kunyit.
9. Sapukan minyak zaitun dan garam di bahagian dalam dan atas ikan pula.
10. Gaulan halia diletakkan secara rata ke bahagian dalam dan atas ikan kemudian dicurahkan campuran kicap cair kepada bahagian-bahagian tersebut. Titiskan juga air limau seperti di atas.
11. Balut ikan dengan berhati-hati. Pastikan kicap tidak ada ruang untuk meleleh keluar terutamanya di bahagian ekor.
12. Didihkan air di dalam pengukus dan letakkan ikan di di dalam pengukus lalu ditutup apabila wap terhasil.
13. Waktu menunggu ikan masak ialah 20 minit tepat.
*Brokoli dan bendi juga boleh distim di atas ikan pada minit ke-17 sebagai ulam sayur.
Voila! Selamat menjamu selera.
(resipi ini bukan asli. Resipi ini kuubahsuai daripada resipi asal dari sini)

 


Steamed Barramundi Recipe
Ingredients
Barramundi
Olive oil/Vegetable oil
Sesame seed oil - one or two spoonful
A large piece of turmeric leaf
4 bulbs of spring onion
5 stalks of coriander leaves
1 big bulk of ginger
a few pieces of shallot (6/7)
100ml of light soy sauce
Salt
Lime
Aluminium foil

1. Clean the barramundi from its scales and gutted it out. Clean with lime to freshen up its smell.
2. Dry the fish.
3. Meanwhile, cut ginger, shallots, spring onion and into small pieces and mix them together.It is called ginger mixture from now on.
4. Mix light soy sauce with sesame seed oil. Too much sesame seed oil will not be a good idea.
5. Spread the aluminium foil, large enough to fold the fish later. Spread the turmeric leaf on top of it.
6. Place the fish on top of the turmeric leaf and sweep olive oil all over the top part. Then salted it considerately.
7. Pick up the fish and then spread the ginger mixture over the turmeric leaf. Pour a third of the mixed soy sauce all over the ginger mixture. Put a few drops of lime juice too.
8. Place the oiled part of the fish on top of the ginger mixture.
9. Now sweep some olive oil and salt on top and in the inner part of the barramundi.
10. Do step 7 on the inner and top part.
11. Carefully wrap the fish. Make sure there is no room for soy sauce to leak especially at the tail.
12. Steam water in the steamer and put in the fish after the water is boiled.
13. Waiting time for the fish to be completely cooked is 20 minutes sharp.

*Broccoli and lady's finger can be steamed also at the 17th minute to add vege to the menu.

Voila! Enjoy the meal.
(This is not an original recipe. This recipe is modified by me from here)
Oct 29, 2010 by zen non

Alam percintaan memang menakjubkan. Mencintai dan dicintai memberi nikmat dalam kepayahan. Kesenangan hati dan ketenangan jiwa diperolehi dari cinta suci yang dimuliakan dengan kesetiaan. Sungguhpun bukan indah selama adanya alam percintaan, namun alam ini selalu hadir dengan harapan. Meskipun tetap merelakan bahawa kenyataan hidup bercinta ialah gula yang meracuni, manusia tetap mahukan merasakan kemanisan dicintai. 

Kisah-kisah cinta saban masa bersilangan suka dan derita. Hakikat yang tertera selalu teguh menegarkan kesungguhan insan-insan yang berusaha mendapatkan dan menyimpan cinta yang tulus suci agar diabadikan dalam pegangan. Namun telah tetap bahawa yang tercipta bersifat sementara. Takkan dedaun melekat di dahan pohon selamanya. Akan luruh di dalam lembayung musim. Maka cinta sebegitu jua. Luluh jatuh lalu terperosok di dalam ruang berdimensikan masa. Lerai berderai dimamahi usia. Lemah dan longlai ketika menghadapi kenyataan hukum angkasa. Begitulah keadaan di dalam alam percintaan. Sekejap manapun manusia menggenggam nikmat, sekuat  manapun menahan ujian, setulus manapun hati insan, pasti nanti tetap tertewas dalam rela mahupun terpaksa.  

Diciptakan cinta untuk manusia agar tidak berjalan sendirian. Sungguh sunyi hidup ini jikalau tiada yang mencintai kita. Oleh itu berusahalah manusia mencari pasangan yang ditakdirkan untuknya. Lelaki itu dihukumkan berpasangan dengan perempuan. Hukum ini untuk semua. Maka sang lelaki berjalan tercari-cari cinta hati, sang perempuan pula menantikan kehadirannya untuk melengkapi satu dunia. Apabila ketemu maka dunia alam cinta yang unik lagi rahsia untuk mereka pun bermula. Bukanlah mudah untuk merungkaikan tiap-tiap alam ini dengan kata-kata yang sama kerana fabrik cerita setiap pasangan yang bercinta itu terjalin dari benang-benang masa yang berbeda-beda di dalam beribu-ribu faktor-faktor seperti daerah-daerah bumi yang berlainan topografi, suhu, iklim, agama dan budaya. 

Cinta terpateri apabila lafaz perkahwinan diucapkan. Menjadi suci setelah pasangan diraikan dalam akad pernikahan. Maka bersemi janji untuk saling membahagiakan. Tertunai sudah ayat-ayat kerinduan. Terus tenggelam dalam kehangatan dakapan menjalinkan harapan agar abadi dalam memori waktu pertemuan pertama setelah selesai disaksikan dan disahihkan percintaan mereka oleh masyarakat. Sungguh itulah saat yang indah. Sungguh itulah tika yang dinanti-nantikan. 

Setelah dimaterikan cinta lantas bermula epilog baru diari percintaan. Hari-hari yang mendatang pasti mencabar kewibawaan. Bagaimana mungkin membuktikan kesejatian cinta kalau tiada dugaan. Hadir dan pergi ujian demi ujian. Pada pasangan yang berjaya dan bertahan akan dianugerahi dengan keluarga. Lantas kini cinta pun berganda.  Semakin kukuh jika patuh pada hukum perkahwinan. Semakin teguh cinta itu jika dirumahkan. Tapak cinta ialah kerinduan. Tiang cinta janji yang dipegang. Dinding cinta dibina dari rezeki yang dilimpahkan. Bumbung cinta ialah kesedaran. Rumah cinta dihiasi anak-anak yang dilahirkan. 

Rumah cinta takkan beku jika selalu dihangatkan. Dari dapur seperti reaktor tindakbalas kimia akan menggembleng tenaga alam untuk digunakan membesarkan keluarga. Pelbagai faktor membentuk pekali persamaan dalam jutaan kebarangkalian. Tapi harapan bukanlah letupan. Harapan hanya tenaga itu tidakkan kehabisan.  Harapan agar pasangan itu bertemu kembali dan kekal bersama selepas masa diakhirkan. Harapan bersulam dengan pelbagai ketakutan. Ketakutan datang daripada kekurangan pengetahuan tentang rencana ciptaan. Hanya impian dalam harapan dan kepercayaan. Suatu hari nanti cerita cinta akan terungkai untuk tatapan. Ketawalah dalam kekeliruan, senyumlah dalam tangisan dan ingatilah bahawa segala yang berlaku pasti disebabkan dan direncanakan oleh Pencipta Agung di atas sana.

- 499 patah perkataan -
Aug 6, 2010 by zen non
Bayangkan anak-anak menjadi zombi tv,
Berseluar pendek disangkakan kebiasaan,
Berpeluk-pelukan satu amalan,
Bercium-ciuman imej harian,
Goda-godaan geram-geraman,
Fitnah-memfitnah suka-sukaan,
Walaupun tahu tipu-tipuan,
Akan tercemar diakal-akalkan,
Olok-olokan berbunuh-bunuhan,
Pasti jua minda dilemahkan,
Maka mudahlah untuk Yahudi memoderasikan insan.
"You watch television to turn your brain off and you work on your computer when you want to turn your brain on."
-- Steve Jobs, co-founder of Apple Computer and Pixar, in Macworld Magazine, February 2004These links are for those who refuse to believe, ignorance has curse your mind. Here's the real experts will tell you why. Forsaken the leech then you'll be sucked dry.


Your Brain Waves Change When You Watch TV -Low Alpha Waves Can Lead to "Mind Fog

Children’s Brain Activations While Viewing Televised Violence Revealed by fMRI

Investigating Neuromagnetic Brain Responses against Chromatic Flickering Stimuli by Wavelet Entropies

Television: A Weapon of Mind Destruction?

Strangers in Our Homes: TV and Our Children's Minds

-zenonidenoni-
Aug 4, 2010 by zen non
Pada Waktu Pagi

Pagi itu embun masih jatuh menyiram wajah bumi. Air yang luluh dari langit menyusun rezeki hari ini. Desiran angin dingin merdu sekali. Nikmat menyedut bayu ini menyegarkan makhluk pagi. Udara suci datang lagi hari ini. Dari gunung angin berhembus menelus-nelus alunan bukit. Dari hutan ombakan embun bergulung-gulung membasahi padang-padang tempat berdiri  makhluk-makhluk nan menanti-menanti. Datang dan tiba dengan pelbagai bunyi. Dengan cinta mereka berdiri. Menyiapkan bekalan untuk sambungan generasi.


Indah nian pemandangan sebuah kapal terbang yang berlepas meninggalkan bulan di belakang menuju kepada matahari jingga kemerahan tanpa awan yang mengaburi suasana. Terbang. Pergi dari bumi. Tinggi dan tinggi lagi. Seolah-olah tidak mahu kembali. Mereka yang pergi dari bumi sementara sahaja kerna hukum keabadian tenaga. Tenaga yang tersesar pasti akan memusar pada jantung galaksi. Segala benda akan mengikut jalan graviti. Umpama jatuhnya embun pagi.Terang-terang perang datang dari langit gelombang hitam mengetuk pintu.Tiba tanpa pedang, parang atau senapang. Dari peti serangan peluru-peluru sakti bertubi-tubi imej yang tidak henti-henti menggentarkan hati. Kalbu terperangkap jiwa dikurung lantas keras membeku. Minda tersekat akal terjerat akibat melekat berabad-abad.

Namun pagi ini harapan masih pasti. Lihat saja pada ibu-ibu yang bersiap di dapur. Tenaga ibu disimpannya dalam masakan. Agar nanti anak-anak akan habiskan. Tenaga ibu dan tenaga bumi pun bersebati di dalam diri meluhurkan peribadi. Makanan yang baik untuk mereka mencari ilmu. Agar sempurna akal berfikir. Sentiasa akur sentiasa bersyukur.

Tenggelam dalam pemikiran wasap nafas berkepul-kepul keluar dari mulut dan hidung seraya berdiri di tepian sungai di tepi hutan di hadapan gunung. Sisa dingin malam dan semburan deruan air bercampur baur memekatkan lagi  ketepuan udara. Di sini dan tatkala inilah kenikmatan awal pagi paling terasa. Pagi yang indah untuk semua. Semalam pagi pergi kini sudah datang semula. Pagi ini masih milik kita.

Selamat pagi semua. Moga kita saling berdoa.
Di hujung desa maupun kota, sebelum subuh pasti sudah ada ibu yang terjaga.

Kutak ketik klik klok, capal terompah dihentak ke bumi,
              Ketung ketang kling klong, bunyi dentungan sudip dan kuali.

by zen non
Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim


Astronomi dan masyarakat ialah dua perkataan dengan makna yang luas nian. Astronomi ialah kajian dan pemerhatian kita terhadap jasad-jasad angkasa dan hubungkait mereka kepada kita di atas Bumi ini. Masyarakat pula bererti sekumpulan manusia yang hidup di suatu tempat dan saling berinteraksi di antara satu sama lain. Secara asas, begitulah makna ringkas kedua-dua perkataan tersebut.
Alkisah astronomi moden bermula dengan Almagest.1 Almagest bermakna sebuah karya agung. Mathematike Syntaxis ialah nama asal buku ini yang ditulis dalam bahasa Yunani. Di dalam buku ini terkumpullah terjemahan carta-carta bintang, teks-teks trigonometri, perihal tentang bulan, matahari dan planet-planet yang dikaji oleh sarjana-sarjana Yunani selama lima ratus tahun. Buku ini ialah almanak astronomi orang Yunani yang disusun dan ditulis sebanyak tiga belas jilid oleh Ptolemy2 (100-170 AD) di kota Alexandria, Mesir pada pertengahan abad ke-2 Masihi. Pada masa itu, kota Alexandria adalah di bawah pemerintahan orang Rom. Selepas pemergian Ptolemy, karya-karya sarjana geografi dan astronomi ini telah dibawa ke pusat pemerintahan Empayar Rom  Byzantine di kota Konstantaniah. 

Apabila orang-orang Rom terkenal dengan kecekapan memerintah, orang Yunani pula dikenali dunia dengan melahirkan ahli akademik yang bijak-bijak.3 Di dalam bidang astronomi, orang Yunani mempunyai sarjana-sarjana yang hebat seperti Thales (629-555 SM), Aristotle (384-322 SM), Aritarchus (310-230 SM), Erasthoneses (273-195 SM) dan Hipparchus (194-120 SM). Bagaimanapun, pada abad ke-2 Sebelum Masihi Empayar Yunani telah ditakluk oleh orang-orang Rom.4 Arakian berkuburlah perkembangan ilmu sains, matematik dan falsafah Yunani Purba. Walaupun orang-orang Rom ada menyimpan kitab-kitab Yunani, namun tidak semua pengetahuan Yunani dipraktikkan oleh mereka. Selepas itu, Empayar Rom Byzantine mengalami serangan demi serangan musuh yang ramai menyebabkan kejatuhan5 empayar yang besar itu pada abad ke-5 Masihi.

Tujuh ratus tahun buku Mathematike Syntaxis Ptolemy itu tersimpan membekukan ilmu falak masyarakat kuno.  Pada abad ke-9 Masihi, seorang khalifah daripada Empayar Islam Abbasiyah bernama Khalifah Al Ma’mun bin Harun Ar-rasyid membina sebuah perpustakaan yang besar di kota Baghdad yang dinamakan Baitul Hikmah6 pada tahun 830 Masihi. Beliau telah mengumpulkan manuskrip-manuskrip kuno termasuklah buku Mathematika Syntaxis yang diperolehinya daripada pemerintah Rom di dalam perpustakaan itu.  Seterusnya, beliau melantik seorang sarjana Arab yang mengetahui bahasa Yunani dan Suryani bernama Hunayn bin Ishaq untuk mengepalai projek penterjemahan tulisan-tulisan kuno tersebut.  Maka, tidak lama selepas itu lahirlah Almagest, sebuah buku yang telah membuka minat sarjana-sarjana Islam untuk mempelajari ilmu falak yang telah hilang sekian lama. Buku inilah sumbangan utama astronomi masyarakat zaman purba kepada kita di zaman moden ini.

Manusia moden menemui banyak tinggalan tamadun lama. Pada kurun ke-4 Sebelum Masihi, tanah pertama dibangunkan kota-kota besar selepas peristiwa Banjir Besar berada di lembah Sungai Furat dan Sungai Tigris. Tanah di antara dua sungai ini dinamakan Mesopotamia7. Di lembangan Sungai Nil pula, Mesir mulai matang pada kurun ke-3 Sebelum Masihi. Tamadun Cina dan Indus di timur benua. Tamadun Aztec di selatan dunia. Yang serupa, mereka semua menguasai ilmu matematik dan astronomi. Walaupun ada keterbatasan peralatan, bangsa-bangsa ini sudah boleh memahami bahawa adanya aturan dalam sistem angkasa. Pemerhatian beratus-ratus tahun yang dilakukan oleh tiap-tiap tamadun kepada langit membolehkan mereka mereka satu set pengiraan yang boleh menjangkakan kejadian musim untuk tujuan pertanian, perikanan dan penternakan.
Bagaimanapun dengan jelas diterangkan di dalam sejarah, ramai pemerintah tamadun awal itu menggunakan ilmu astronomi untuk tujuan penyembahan. Kaum Majusi Parsi menyembah api. Kaum Aztec menyembah matahari. Bangsa-bangsa lain berbeza-beza pula tuhan mereka. Pemerintah Aztec contohnya, mereka membina piramid bertangga (ziggurat) untuk melakukan upacara penyembelihan manusia sebagai korban kepada tuhan mereka. Tujuan sebenar mereka adalah untuk mengekalkan kuasa dengan menimbulkan ketakutan kepada rakyat jelata. Serupa jua tamadun-tamadun lainnya. Pemerintah-pemerintah zaman dahulukala menggunakan astronomi sebagai alat mengawal pemikiran rakyat di dalam mengekalkan pemerintahan. Seandainya tiada penyalahgunaan, pastilah ilmu bangsa-bangsa terdahulu takkan hilang.
Kini, kita sudah mempunyai sebuah teleskop yang besar di atas langit. Teleskop Angkasa Hubble8, begitulah nama yang diberi kepada teleskop ini sempena nama seorang ahli astronomi abad ke-20 bernama Edwin Hubble. Gambar-gambar yang diambil oleh teleskop ini terang sekali. Teleskop Hubble dan ratusan balai cerapan yang berada di atas Bumi memberikan gambaran sebenar akan angkasa seperti yang kita ketahui sekarang. Kejadian angin dan awan serta pasang surut lautan dapat difahami manusia dengan lebih baik lagi. Oleh yang demikian, tidaklah lagi berlaku peristiwa pemerintah menipu rakyat dengan kejadian-kejadian aneh di angkasa. Apabila gerhana manusia sudah tidak lagi takut. Kecantikan aurora di langit kutub sudah difahami mengapa. Apabila kemarau atau ribut taufan manusia sudah boleh mengambil langkah keselamatan lebih awal.Hujan9. Hujan ialah salah satu kejadian langit. Bagaimana berlaku hujan adalah kesan langsung pemanasan air terutama sekali air laut. Sinar yang datang daripada Matahari membawa tenaga cahaya dan tenaga haba. Matahari10 pula memperolehi tenaga daripada pembakaran gas-gas hidrogen yang banyak terdapat di sana. Gas hidrogen tersebar dengan banyak di angkasa. Gas ini mempunyai keupayaan untuk membawa tenaga merentas angkasa. Namun hanya bintang-bintang mempunyai tenaga yang kuat untuk menarik atom-atom gas hidrogen dan seterusnya menyebabkan atom-atom itu berlanggar. Perlanggaran itu membebaskan tenaga yang banyak seolah-olah dapur yang sedang menyala. Letusan daripada perlanggaran gas-gas di matahari kelihatan dari bumi. Akan tetapi, oleh kerana tenaga bunyi tidak boleh mengembara di angkasa, maka tidaklah kedengaran oleh kita akan letupan besar di permukaan matahari. 

Pengetahuan tentang angkasa dan kaitannya dengan kejadian di bumi bukanlah ilmu yang tidak bernilai. Akan tetapi ia membuka lembaran ilmu demi ilmu yang sebelum itu tidak diketahui oleh manusia. Abu Abdullah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi11 (750-850M) hidup di bawah pemerintahan Khalifah Al-Ma’mun. Beliau ialah seorang ahli matematik, astronomi, falsafah dan geografi. Beliau  telah mempelajari ilmu orang Yunani, Parsi Kuno dan Hindu menerusi terjemahan manuskrip-manuskrip mereka di Bait al-Hikmah. Kemudian, beliau memperbaiki lagi pengetahuan itu dengan sumbangannya sendiri. Beliau yang memperkenalkan algebra12 dan nombor kosong kepada dunia matematik moden. Beliau mempelajari ilmu ini daripada pengkajian terhadap tulisan-tulisan Aryabhata (476-550 SM), seorang ahli matematik dan astronomi dari India. Sebuah buku yang ditulisnya, Al-Jabr wa’l Muqabalah menerangkan tentang penggunaan secans dan tangens dalam pengkajian trigonometri dan astronomi. Pengetahuan ini penting dalam kerja-kerja pengiraan astronomi. Pembikinan jam matahari dan astrolab juga telah diperkemaskan oleh beliau untuk mengira masa dan menentukan waktu solat dan kedudukan kiblat yang amat penting untuk empayar Islam yang sangat luas ketika itu.

Bermula daripada pengkajian al-Khawarizmi, ilmu falak Islam mulai berkembang maju. Ibnu al-Haytham (965-1040M), Qutb al-Din al-Shirazi (1236-1311M), dan Kamal Al-Din Al-Farisi (1267-1320M) mewarisi ilmu falak Islam dan seterusnya memperkayakan bidang optik. Perkembangan bidang optik membawa kepada penciptaan lensa dan pembangunan balai cerap. Malah, ahli astronomi Eropah seperti Galileo Galilei (1564-1642) yang mencipta teleskop 400 tahun lampau dan Johannes Kepler (1571-1630M) yang memperkenalkan tiga hukum pergerakan planet ialah pelajar-pelajar kepada buku-buku sarjana astronomi Islam yang dibawa ke Eropah semenjak pertembungan dua tamadun ini bermula.

Sebenarnya pengetahuan astronomi telah pun bermula semenjak manusia mula-mula menetap di bumi. Bagaimanapun, setiap bangsa yang hilang tidak meninggalkan sebarang manuskrip sebagai rujukan masakini. Yang ada hanyalah lukisan-lukisan di dinding-dinding gua sebagai bayangan pengetahuan silam. Penduduk kerajaan-kerajaan terawal Mesopotamia seperti Sumeria, Babylon, Assyria dan Akkadia adalah berasal daripada cucu-cicit Nabi Nuh alaihissalam. Mereka berhijrah dari kawasan-kawasan perkampungan di negeri Turki. Mereka mewarisi ilmu nenek moyang mereka dan kemudian diamalkan untuk membina negara kota. Mereka bukan sahaja tahu tentang matematik, kejuruteraan perniagaan dan undang-undang, malah astronomi juga dikuasai oleh bangsa ini. Akan tetapi, semua ilmu mereka itu telah hilang ditelan zaman.

Hanya selepas penemuan tinggalan mereka maka kita dapat melihat bukti kemajuan yang dicapai oleh manusia pada zaman dahulu.  Di antara tinggalan arkeologi yang penting ditemui ialah tablet-tablet tanah liat14 Enūma Anu Enlil, MUL.APIN dan Ammi-saduqa; tinggalan daripada kerajaan-kerajaan terawal dari tanah Mesopotamia Tablet-tablet itu menerangkan penggunaan matematik dalam menentukan perbezaan panjang siang hari pada setiap tahun. Selain itu, fenomena cakerawala, pemerhatian terhadap planet Zuhrah dan katalog bintang-bintang juga direkodkan di dalam tablet-tablet kuno ini. Malah, nama-nama buruj yang digunapakai sekarang seperti Leo, Capricorn, Taurus dan Scorpius berasal daripada Mesopotamia seperti yang tertera di dalam tablet-tablet tersebut.
Eagle Nebula - The Nursery of Stars

Seluruh dunia memperakui kehebatan pembinaan piramid. Raja-raja Mesir Purba15 membina piramid sebagai makam mereka. Piramid-piramid itu diaturkan supaya sejajar dengan liukan equinoks bintang kutub. Orang Mesir Purba bukan sahaja menggunakan astronomi dalam perkara kematian, malah juga diaplikasikan dalam hal-hal kehidupan harian mereka. Paderi-paderi mereka yang mengetahui ilmu kaji bintang memastikan masa dan kedudukan pembinaan bangunan seperti kuil dan pusat pemerintahan agar mengikuti haluan matahari dan bintang-bintang lain. Mereka juga memerhatikan bahawa Sungai Nil akan banjir setiap tahun pada masa solstis musim panas. Pada masa yang sama, bintang terang Sirius akan terbit pada waktu syuruk. Oleh yang demikian, mereka dapat menjangkakan waktu yang tepat bah Sungai Nil. Kemudian, mereka membahagikan setiap tahun kepada 12 bulan yang mempunyai 30 hari setiap satunya dan diikuti oleh 5 hari untuk berpesta. Kalendar ini akan menentukan waktu perubahan musim untuk aktiviti pertanian dan keagamaan. Pengetahuan ini memberi kuasa yang cukup kepada raja-raja Mesir di dalam mengukuhkan pemerintahan mereka. Bukti-bukti kewujudan ilmu astronomi mereka tidak diketahui umum sehinggalah pentafsiran tulisan hieroglif Mesir dilakukan oleh saintis British, Thomas Young dan ahli  kaji purba Mesir, Jean François Champollion pada dekad kedua di abad ke-19.

Sekilas pandang, astronomi seolah-olah tidak mempunyai sumbangan khusus kepada setiap individu. Ramai yang mempelajari ilmu falak semata-mata kerana ilmu ini dimaktubkan dalam sukatan pendidikan negara. Penerangan sebenar tentang kejadian-kejadian angkasa yang dahulunya tersorok kini sudah menjadi pengetahuan am. Lantas ada insan yang tidak mengerti akan pemberian cakerawala kepada kegiatan hidup manusia dari hari ke hari. Penglihatan ke angkasa seringkali dilemparkan pandangan kosong sahaja. Namun bagi mereka yang berfikir pasti menemui rahsia angkasa.  Tanpa pemerhatian akan mayapada di luar Bumi, manusia pastilah tidak menyedari bahawa alam semesta ini menyimpan tenaga. Dalam diam kosmos menyampaikan tenaga untuk manusia.
Seandainya Bumi ini terletak terlalu dekat dengan matahari, sudah pasti terbakar apa saja. Jika terlalu jauh pula, tidak akan tumbuh sehelai rumput pun dek kesejukan. Kedudukan yang sempurna Bumi berputar pada paksi di dalam orbit mengelilingi Matahari memberi peluang untuk kehidupan berjaya. Tumbuh-tumbuhan berdaun hijau menyerap cahaya untuk memproses makanan. Fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan ini membawa nikmat ke seluruh Bumi.  Haiwan herbivor memakan tumbuhan dan secara langsung menyerap tenaga untuk membesar dan membiak. Aturan pengagihan tenaga dari Matahari terus melengkapkan persamaan untuk kehidupan.  Manusia yang hadir di penghujung barisan pengagihan tenaga. Hebat manusia ini kerana bebas menggunakan tenaga mengikut kemahuan sendiri. Lalu digunakan untuk memikirkan akan punca tenaga Matahari.

Tidaklah masuk akal jika dikatakan Matahari itu berdiri sendiri. Matahari hanyalah sebuah bintang. Bintang ini paling terang kerana diletakkan berdekatan Bumi. Jutaan bintang yang sangat jauh duduknya hanya tampak berkelip-kelip menghiasi malam. Tenaga bintang diperolehi daripada atom hidrogen; gas kosmos paling banyak. Di dalam kosmos, hidrogen digelar pembawa tenaga. Di atas permukaan matahari yang luas benar pula adalah tarikan tenaga graviti yang amat kuat milik sang mentari. Tarikan tenaga graviti matahari menyebabkan atom-atom hidrogen berlanggaran di antara satu sama lain pada kelajuan yang amat tinggi. Apabila empat atom hidrogen berlanggar, sebiji atom helium akan terhasil dan tenaga akan terbebas. Lidah api pembakaran berbillion-billion atom hidrogen sesaat itu yang tampak dari bumi.  Atom hidrogen ialah unsur yang paling kecil dan paling ringan di dalam kosmos ini. Hidrogen tersebar mengisi seluruh cakerawala. Gas inilah pembawa tenaga. Proses penghasilan atom baru itu dipanggil pelakuran nuklear. Tenaga haba yang terhasil dari kesan letupan memanaskan air laut untuk menjadi awan lalu hujan. Kita bersyukur kerana bunyi tidak boleh mengembara di dalam ruang vakum angkasa. Jika tidak tidur kita pastikan tidak lena.

Bangsa-bangsa Eropah dan negara-negara Islam Timur Tengah bertembung di dalam bidang ilmu pada sekitar tahun 1000 Masihi.  Pada zaman itu, ilmu sains dan matematik telah ditemui dan dimajukan oleh cendiakawan Muslim dari Baghdad hingga ke Cordoba. Kemudian bangsa-bangsa Eropah mulai melangkah keluar dari kegelapan ilmiah dengan pembukaan universiti-universiti di semerata tanah barat.16 Ratusan tahun kemudian pada zaman sekarang, manusia sudah banyak memahami rahsia alam.
Seadanya angkasa ini adalah sebagai sebuah bekas yang menyimpan tenaga. Tenaga itu kemudian disalurkan dari bintang ke bintang. Sebagai sebuah bintang, matahari juga menyalurkan tenaga kepada bumi. Manusia di bumi menyerap tenaga ini melalui enam sumber; makanan, bahan api, bateri, angin, air dan cahaya matahari. Lantas manusia membiak berbilang-bilang bangsa di atas tanah yang terbentang luas seraya membina bermacam-macam negara. Semakin bijak setiap bangsa menuai tenaga semakin maju sesebuah negara. Akhirnya pengkajian yang tidak henti-henti ahli astronomi mengungkapkan suatu penjelasan kepada kita akan sumbangan tenaga seluruh angkasa kepada manusia tertapis dengan halus berlapis-lapis untuk pilihan kegunaan hidup sehari-hari.
Pemikiran manusia tidak terbatas. Saban masa manusia berfikir berbagai-bagai perkara. Persoalan tentang angkasa seringkali mengajak pemikiran mendalam golongan cendikiawan sains fizik dan astronomi. Malah, cabang sains fizik nuklear lahir daripada pengkajian saintis terhadap benda yang paling kecil di dalam kosmos ini, atom. Teori kewujudan atom diperkenalkan oleh John Dalton17 pada tahun 1800 Masihi dan semenjak Joseph John Thompson18 menemui elektron seratus tahun kemudian, manusia telah memahami akan konsep aras tenaga sebiji atom.  Dengan perkembangan selama beberapa puluh tahun sahaja,  pengetahuan di dalam bidang fizik nuklear akhirnya memberi manusia kemampuan untuk menghasilkan tenaga nuklear melalui pelakuran atom uranium-23519. Sumber tenaga bahan api yang lambat habis ini membawa penyelesaian kepada krisis tenaga dunia. Bagaimanapun banyak negara belum bersedia untuk menghasilkan nuklear yang merupakan punca tenaga bintang. Malah, tidak ramai yang benar-benar mengetahui cara untuk menuai tenaga nuklear dengan selamat. Lebih-lebih lagi, kebimbangan dunia akan penyalahgunaan teknologi nuklear jua menghalang perkembangan nuklear sebagai sumber tenaga utama dunia.

Kosmos ini berusia panjang20. 12 billion tahun dianggarkan usia kosmos. Teori dan pemerhatian sarjana-sarjana astronomi moden baru sahaja bermula pada abad ke-9 Masihi.   Pada abad ke-21 kini, pencapaian astronomi moden telah membawa manusia kepada satu zaman yang maju dan serba canggih.  Sains dan teknologi bersaing-saing memacu perjalanan manusia menjadi lebih pantas dan lebih jauh. Suatu ketika dahulukala manusia belayar di waktu malam menggunakan bintang, namun kini sudah ada satelit sebagai panduan. Teknologi radar dan komunikasi adalah kesinambungan pengetahuan pengembaraan zaman silam. Pemerhatian ahli astronomi dalam menentukan kedudukan dan arah perjalanan  objek angkasa memberi ilham kepada penciptaan kalendar berasaskan rincian sela masa kedudukan matahari atau pun bulan.  Astronomi juga mengajar manusia akan untuk berfikir mencari kebenaran.
Bermula daripada Johannes Kepler (1571-1630M) yang memperkenalkan tiga hukum gerakan planet dan kemudian diikuti oleh Isaac Newton (1643-1727M) yang menemui tiga hukum gerakan semesta dan satu hukum graviti, misteri kosmos mulai terbentang luas di dada langit ilmu untuk dipelajari oleh manusia.  Kedua-dua hukum ini dengan terang-terang menjelaskan bahawa kosmos mempunyai aturan. Setiap objek di angkasa bergerak bukan mengikut kehendak sendiri, akan tetapi dikawal dengan peraturan-peraturan tertentu. Setiap kejadian ada persamaan-persamaan matematik yang bakal menentukan kesan dan akibat selepas kejadian. Secara keseluruhan, ada 18 hukum fizikal21 di dalam kosmos ini yang telah ditemui oleh para saintis. Lima hukum dijumpai oleh Newton, empat hukum termodinamik, satu prinsip Archimedes di dalam cabang mekanik bendalir, tiga lagi hukum Kepler, hukum haba Joule, hukum Euler, hukum gas Boyle, hukum keabadian tenaga dan prinsip ketakpastian Heisenberg dalam bidang mekanik kuantum.

Manusia tidak mempunyai jawapan untuk semua persoalan. Apa yang diketahui dan pernah dialami oleh manusia kadang kala sukar untuk mendapatkan penjelasan dan pendapat yang sama akan akibat dan punca kejadian sesuatu perkara.  Apa yang pasti hanya apabila sesuatu telah terbukti akan ada yang mempercayai. Penjelasan untuk perkara yang ghaib dan misteri selalu hanya ada teori. Teori terhebat di zaman ini ialah teori Letupan Besar (Big Bang Theory) yang diperkenalkan oleh seorang paderi dan ahli astronomi dari Belgium, Georges Lemaître22 (1894-1966M) mengatasi Teori Relativiti Einstein23.  Walaupun teori milik Einstein banyak memberi jawapan kepada persoalan tentang hubungan ruang dengan masa, zarah dengan tenaga dan hubungan daya graviti dengan pecutan objek, namun teori Letupan Besar tampak lebih penting kerana teori ini mengandaikan tentang perkara yang terjadi pada mula-mula sekali.

Teori Letupan Besar menerangkan bahawa sebelum ini tidak ada alam semesta. Masa bermula apabila satu kuasa memancarkan  tenaga yang sangat kuat pada kelajuan yang amat pantas untuk menghasilkan jisim yang pertama, iaitu atom hidrogen. Kekuatan tenaga itu tidak berhenti dengan satu atom sahaja, malah mencapai bilangan infiniti. Bermula dengan pembentukan atom hidrogen, unsur-unsur lain wujud dengan perlanggaran. Atom-atom hidrogen yang terhasil berlanggar di antara satu sama lain pada kelajuan yang amat tinggi. Nukleus atom-atom hidrogen saling berpadu setelah menghentam antara satu sama lain.  Paduan itu menghasilkan unsur-unsur baru alam seperti helium dan lithium di samping isotop hidrogen iaitu deuterium. Berat unsur dan isotop baru yang terhasil telah bertambah.  Proses yang dinamakan sebagai nucleosynthesis25 ini adalah pemangkin kepada penghasilan  unsur-unsur lain yang lebih berat untuk menghasilkan cecair dan pepejal meskipun sebuah bintang lahir hanya setelah ratusan ribu tahun unsur terkumpul di satu titik di ruang angkasa.

Kelahiran bintang-bintang adalah seumpama pelita minyak yang menyala di dalam gelap malam; menyuluh ruang kosong kosmos yang sunyi dan sejuk. Sumbangan bintang adalah penghantaran tenaga. Sama seperti matahari, bintang-bintang lain turut bersinar dan membekalkan tenaga cahaya dan tenaga haba ke sekeliling mereka.  Tenaga tadi selanjutnya menyebabkan objek-objek angkasa semakin berjauhan di antara satu sama lain dengan lebih pantas. Tenaga semenjak kejadian pertama ini masih ada kerana tenaga tidak termusnah tetapi hanya berubah kepada tenaga-tenaga lain. Dengan tenaga yang tidak kehabisan, alam semesta berkembang dan terus mengembang tanpa henti hingga sekarang dan tenaga terus terpencar ke seluruh alam. Tenaga mengembara di dalam ruang kosong kosmos melalui tenaga graviti, elektromagnet (cahaya), daya nuklear kuat dan daya nuklear lemah yang dibawa oleh atom hidrogen.  Alam semesta ini akan terus mengembung sehinggalah ketumpatan jisim alam mencapai satu had yang mana akhirnya, alam semesta akan mengecut lalu runtuh.Ahli astronomi abad ke-20, Edwin Hubble mengesahkan pada tahun 1929 bahawa alam semesta ini semakin mengembung seperti belon yang ditiup setelah memerhatikan cahaya dari galaksi yang jauh bergerak ke arah hujung merah spektrum cahaya24.    Kajian dan pemerhatian ahli fizik dan astronomi selepas beliau kemudian membawa kepada pembuktian dan penjelasan lebih lanjut berkenaan teori ini.
Apa yang membuatkan teori Letupan Besar26 kontroversi adalah kerana hubungkait teori ini dengan teologi. Oleh kerana teori ini mengungkapkan perihal asal usul kejadian alam semesta, maka secara mantik boleh dikatakan alam ini wujud kerana diciptakan. Kuasa yang menciptakan alam semesta ini datang dari Tuhan.
Angkasa raya hebat tak terhingga. Syukur dan sujud kepada Yang Maha Kuasa. Akur dan patuh kepada hukum dan aturan akan membawa kepada kesejahteraan. Kudrat manusia datang dari langit pemberian Tuhan semenjak mula-mula masa. Hanya Tuhan yang mengajak manusia merenungi alam angkasa.


Rujukan Esei
1. Encyclopaedia of the history of science, technology, and medicine in Non-western Cultures By Helaine Selin
3. The History Of Education  by Ellwood P. Cubberley (e-book)
               http://en.wikipedia.org/wiki/Middle_Ages
               http://ms.wikipedia.org/wiki/Baitul_Hikmah
               http://en.wikipedia.org/wiki/Water_cycle
               Ebook: Where Does the Sun Get Its Energy? by Ralph W. Kavanagh
11. 100 Tokoh Dalam Sejarah Islam, Husain Ahmad Amin, Pustaka Antara Sdn Bhd, 1997, ISBN 967-937-382-7
               http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power
                http://www.pereplet.ru/gorm/atext/newton2.htm
http://prpm.dbp.gov.my/Blogger TemplatesBlogger Templates

About This Blog

This is where I practice my writings.
Inilah tempat aku mengasah kemahiran menulis.
Segala pujian hanya kepada Allah SWT.
All praises are due to Allah The One God.

Komentar dan kritikan amat dialu-alukan.
Comments and critics are most welcome.

Pembaca boleh mengambil mana-mana artikel yang diminati, cuma jangan dinasabkan sebagai hak sendiri.
Readers may take any interesting articles, but just don't claim it as yours.

Pemuda dari Hujung Kampung