Oct 22, 2008 by zen non

A nuclear engineer applies E=mc2 to produce energy from radioactive materials. An F-1 driver uses the Newton's Law to steer his car. A pilot make use of Bernoulli's Principle besides other conditions to fly safely. A chemist follows a set of rules making drugs. And once, a teacher taught them all.

The question is:
What do they think/have in common while they are at it?

Seorang jurutera nuklear manggunakan E=mc2 untuk menghasilkan tenaga dari bahan radioaktif. Seorang pemandu lumba F1 mengamalkan Hukum Newton mengemudikan kereta lumbanya. Seorang juruterbang mengaplikasikan Prinsip Bernoulli di samping syarat-syarat lain untuk penerbangan yang selamat. Seorang ahli kimia menuruti peraturan-peraturan tertentu untuk menghasilkan ubat-ubatan. Dan pernah suatu ketika, seorang guru mendidik mereka.

Persoalannya, apakah yang berada di dalam fikiran mereka ketika melakukan tugas masing-masing?

(This riddle was also posted on Darksiderg.com forum)

About This Blog

This is where I practice my writings.
Inilah tempat aku mengasah kemahiran menulis.
Segala pujian hanya kepada Allah SWT.
All praises are due to Allah The One God.

Komentar dan kritikan amat dialu-alukan.
Comments and critics are most welcome.

Pembaca boleh mengambil mana-mana artikel yang diminati, cuma jangan dinasabkan sebagai hak sendiri.
Readers may take any interesting articles, but just don't claim it as yours.