Nov 18, 2008 by zen non
Hari-hari yang berlalu tak pernah sepi meninggalkan kenangan kepada manusia. Perolehan hari ini adalah pendapatan esok hari. Galaksi berputar, bintang berputar, manusia pun berputar. Datang dan pergi. Pergi dan balik. Datangnya menemukan antara sesama. Perginya samada pasti akan hadir semula atau masih ragu-ragu apakah kiamatnya akan tiba esok hari. Kembalinya seperti sirih pulang ke gagang, pulang ke asalan. Sebagaimana putaran berlawanan arah jam seantero jasad-jasad angkasa, setiap insan juga mengorbit pola-pola kehidupan melawan masa. Hanya yang peka akan mengetahui jam di dinding itu berputar arahnya sendirian, sedangkan segala-galanya mengarau menentangnya.

About This Blog

This is where I practice my writings.
Inilah tempat aku mengasah kemahiran menulis.
Segala pujian hanya kepada Allah SWT.
All praises are due to Allah The One God.

Komentar dan kritikan amat dialu-alukan.
Comments and critics are most welcome.

Pembaca boleh mengambil mana-mana artikel yang diminati, cuma jangan dinasabkan sebagai hak sendiri.
Readers may take any interesting articles, but just don't claim it as yours.